Nytt städavtal

Fr om veckan efter Midsommar kommer Maries Puts o Städ att sköta städningen i fastigheten. Under sommaren (april – september) kommer städning att göras varannan vecka. Under perioden ( oktober – mars) kommer städning att göras varje vecka.

Maries Puts och Städ har i tvättstugan satt upp städschema som visar när de städar och vad de ska städa samt en  signeringslista där den som utfört arbetet signerar att jobbet är utfört. Smidig lösning då vi alla lätt kan få överblick. Städningen kommer utföras på onsdagar.

Ny styrelse

Nu har vi ny styrelse med både nya och gamla medlemmar. Välkomna

Birgitta Gugg, ordförande
Ann Mattsson, vice ordförande
Marja Larsson, styrelseledamot
Thomas Alf, styrelseledamot
Ulf Fahlén, styrelseledamot
Lisa Ström, styrelseledamot
Christian Wahlgren, suppleant
Sofia Strömberg, suppleant
Birgitta Heron, suppleant

Ny ekonomisk förvaltare

Nu vid månadsskiftet byter vi ekonomisk förvaltare. Vår nya förvaltare blir Nordstaden och de kommer också avisera hyror och avgifter framöver. I och med bytet kan det bli ett litet glapp i den regelbundna aviseringen eftersom midsommarhelgen råkade landa precis när överlämningen skedde. Nordstaden kommer skicka ut informationsbrev om hur man kommer i kontakt med dem och avier senast den 27e juni.

Vi välkomnar nya styrelsemedlemmar!

Vi har fått ordentligt tillskott till styrelsen i år – jättekul!

Nya styrelsen består av:

  • Sofia Strömberg, ordförande
  • Marja Larsson, styrelseledamot
  • Ann Mattsson, styrelseledamot
  • Thomas Alf, styrelseledamot
  • Jennie Boman, suppleant
  • Birgitta Heron, suppleant

Det ska bli kul och jobba ihop under året!

Avgiftshöjning från september 2018

Under stämman och i förvaltningsberättelsen informerades det om att det kommer en avgiftshöjning på 5% från september i år. Detta är för att vi har stora renoveringsprojekt som kommer inom en snar framtid och behöver säkra upp ekonomin inför dessa.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.