Avgiftshöjning från september 2018

Under stämman och i förvaltningsberättelsen informerades det om att det kommer en avgiftshöjning på 5% från september i år. Detta är för att vi har stora renoveringsprojekt som kommer inom en snar framtid och behöver säkra upp ekonomin inför dessa.