Förvaltare

Fastighetsförvaltning

Föreningens fastighetsförvaltare heter Nordstaden AB och de hanterar felanmälningar och fastighetsskötsel. De besöker vår fastighet varannan vecka och åtgärdar inrapporterade fel samt kontrollerar tekniska installationer. Felanmälningar görs i första hand via deras hemsida: Felanmälan

Ekonomiskförvaltning

Ansvarar för avgifts- och hyreshantering, redovisning, lägenhetsöverlåtelser och pantförskrivningar.
Nordstaden
Mailadress: kundtjanst@nordstaden.se
Telefonnummer: 08-32 40 60

Felanmälan

Felanmälan görs till fastighetsförvaltaren. Åtgärder av felanmälan
kommer att ske vid nästkommande besök om det inte är av akut art.
Telefontid: Vardagar 07.00-16.00
Felanmälan antingen via www.nordstaden.se
Telefonnummer: 08-32 40 60

Akut felanmälan

Hit ringer du om felanmälan kräver akut åtgärd ex. vattenläcka eller
något annat som kan orsaka fastigheten eller någon människa stor skada.
Telefontid: Dygnet runt
Telefonnummer: 08-587 801 30

Felparkering på vår tomtmark

Telefontid: Dygnet runt
Telefonnummer 0771-96 90 00

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.