Styrelsen

Styrelsen
 • Birgitta Gugg, ordförande
 • Thomas Alf, vice ordförande
 • Nicolaus Cheropoulos, styrelseledamot
 • David Löfqvist, styrelseledamot
 • Monika Vestman, styrelseledamot
 • Lisa Ström, styrelseledamot
 • Christian Wahlgren, suppleant
 • Stephen Utterström, suppleant
 • Birgitta Heron, suppleant
Valberedning
 • Linnéa Lind
 • Kajsa Jakobsson
 • Khalied El-Nawajhah
Revisor
 • Per Engzell från Engzells Revisionsbyrå AB