Styrelsen

Styrelsen
  • Birgitta Gugg, ordförande
  • Petra Nord, styrelseledamot
  • Sven Lindeman, styrelseledamot
  • Jakub Szablowski, styrelseledamot
  • Linnea Lindh, styrelseledamot
  • Petri Lindstedt, suppleant
  • Stephen Utterström, suppleant
Valberedning
  • Monika Vestman
  • Khalied El-Nawajhah
Revisor
  • Per Engzell från Engzells Revisionsbyrå AB