Kontakta Trädgårdsgruppen

Vi behöver din email för att kunna följa upp ditt meddelande.
Lämna gärna ditt telefonnummer för enklare uppföljning.
Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Styrelsen för Brf Lyckohjulet 5 har satt upp rutiner för hur vi sparar uppgifter om dig som privatperson eller firmatecknare.

Vi sparar uppgifter om boenden och hyresgäster som vi bör spara enligt bostadsrättslagen, så som namn, postadress, datum tillträde och lägenhetsförteckning. Utöver dessa kan vi komma att spara ytterligare uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att kunna agera inom styrelsens ansvarsområden. Detta kan röra tillexempel telefonnummer, mailadress eller annat som behövs för att kunna agera på en förfrågan, förslag eller annat ärende som berör boenden eller hyresgäst.

Vi lagrar informationen så länge som det krävs av oss enligt lag och i annat fall upp till 3 år efter avslutat samarbete. Detta avtal är giltigt så länge kontakten eller samarbetet mellan undertecknande och Brf Lyckohjulet 5 pågår.

Genom undertecknande av detta dokument samtycker du som undertecknare till detta kontaktformulär, att Lyckohjulet 5 har rätt att samla in och spara de personuppgifter som behövs för vårt arbete. Om du lämnar personuppgifter om andra, exempelvis om du representerar ett företag som samarbetar med Lyckohjulet 5, ansvarar du som undertecknande att dessa har blivit informerade om hur vi hanterar personuppgifter och har gett sitt samtycke till detta.

Personuppgifterna behandlas av styrelsen. Vi kan även behöva dela personuppgifterna med leverantörer/personuppgiftsbiträden om detta krävs för att utföra arbete eller lösa ärenden.

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att styrelsen som representant för bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 behandlar personuppgifter i enlighet med ovanstående.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.